duurzaamheid

Energiescans voor monumenten in de Achterhoek

In opdracht van het Gelders Genootschap en in samenwerking met Huis en Erfgoed Collectief heeft Lotte Zaaijer energiescans uitgevoerd voor monumenten in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Energiescan Met een energiescan wordt onderzocht welke energiebesparende en comfortverhogende maatregelen mogelijk zijn binnen een monument, met behoud van de monumentale waarden. Wat de maatregelen kosten […]

bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorische verkenning zuivelfabriek Eemlandia

Zuivelfabriek Eemlandia ligt aan de Veenestraat, een historische noord-zuidverbinding in Bunschoten. Het gebouw lag oorspronkelijk buiten de dorpskern, om hinder van de fabriek te voorkomen. Tegenwoordig ligt het midden in een woonwijk. In het kader van herbestemmingsplannen heeft Lotte Zaaijer een bouwhistorische verkenning met waardestelling uitgevoerd. Bouwgeschiedenis Het gebouw bestaat uit een langgerekte laagbouw en […]

cultuurhistorisch onderzoek

Cultuurhistorisch en bouwtechnisch onderzoek boerderij Oostknollendam

Deze stolpboerderij ligt midden in de Schaalsmeer Polder in Oostknollendam. In het kader van een naderende verkoop hebben Lotte Zaaijer en Marieke van den Dungen in opdracht van Natuurmonumenten een cultuurhistorisch en bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd en tekeningen gemaakt van de bestaande situatie. Bouwgeschiedenis Het boerderijcomplex Schaalsmeerdijk 3 is gesitueerd op een langgerekt perceel aan de […]

bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorische verkenning en ruimteboek Museum Kam

Ter voorbereiding op aankomende restauratiewerkzaamheden van Museum Kam in Nijmegen heeft Lotte Zaaijer in opdracht van en in nauwe samenwerking met TAK architecten een bouwhistorische verkenning en ruimteboek opgesteld. Bouwgeschiedenis Museum Kam ligt in de woonwijk Hunnerberg in Nijmegen-Oost. Het gebouw is tussen 1920 en 1922 gerealiseerd naar het ontwerp van de architect Oscar Leeuw, […]

transformatiekader

Transformatiekader Museumkwartier Vlaardingen

Het Museumkwartier ligt in het historische centrum van Vlaardingen, aan de Oude Haven. In dit gebied staat de haringvisserij sinds de zeventiende en achttiende centraal. Eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw kende de haringvisserij een grote bloei, in deze periode worden verschillende bedrijfs- en fabrieksgebouwen gebouwd en uitgebreid. De afgelopen decennia kwamen veel van […]

erfgoedadvies

Monumentencommissie Oisterwijk

Sinds augustus 2018 is Lotte Zaaijer lid van de monumentencommissie in Oisterwijk. De gemeente Oisterwijk telt 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten. De gemeentelijke monumentencommissie geeft in geval van ontwikkelingen bij dit beschermd erfgoed advies aan de gemeente. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk […]

bureau

Nieuwe werkplek in De Saffier

Sinds deze zomer deelt Lotte met drie architecten een kantoorruimte in het centrum van Utrecht. Het kantoor is gevestigd in De Saffier, dit was voorheen een woon- zorgcomplex in Tolsteeg. Na de transformatie door de huisvestingsorganisatie Socius zijn in de ene vleugel kamers en studio’s van jongere bewoners (studenten) gesitueerd, en in de andere vleugel woningen […]

journalistiek

Week van het Lege Gebouw 2018

Platform VOER is ieder jaar benieuwd naar de uitkomsten van de Week van het Lege Gebouw. Tijdens de presentatiedag zijn we aanwezig om de uitkomsten en sfeer tekstueel vast te leggen. Lotte Zaaijer reisde dit jaar als verslaggever af naar Kerkrade. Het verslag ‘Hemelse perspectieven voor Abdij Rolduc’ is gepubliceerd op Platform VOER en wordt gebruikt […]

Back To Top