Erfgoedadvies

Lotte Zaaijer kan tijdens de planvorming als erfgoedadviseur een rol spelen bij:

  • Transformatieprojecten (transformatiekader)
  • Herbestemmingsprojecten (haalbaarheidsonderzoek)
  • Verduurzaming van monumenten (DuMo-scan)

Transformatieprojecten (transformatiekader)

In een bouwhistorische waardestelling worden de afzonderlijke bouwelementen (het materiaal) gewaardeerd, in het transformatiekader wordt ingegaan op de aanknopingspunten en ontwikkelruimte vanuit bouw- en architectuurhistorisch perspectief. Het transformatiekader is een handige tool voor architecten: het maakt de logica van het gebouw inzichtelijk en stipt ontwerpvraagstukken aan, zoals de herindeling van het interieur, aanpassen van de routing en toevoegen van daglichtopeningen. Het signaleert waar het toekomstig gebruik en de bouwhistorische waarden kunnen gaan wringen.

C:UsersLotteDesktopKerk Beverwijk Model (1)

Projecten:

Herbestemmingsprojecten (haalbaarheidsonderzoek)

Met een haalbaarheidsonderzoek wordt de haalbaarheid van een nieuwe functie voor een gebouw vanuit verschillende perspectieven onderzocht. In een dergelijk onderzoek worden enerzijds de kaders voor een herbestemming uiteengezet (bouwhistorische waarden, bouwtechnische staat, planologische kaders) en anderzijds worden concepten voor herbestemming ontwikkeld (marktverkenning, schetsontwerp, financiële haalbaarheid). Door het multidisciplinaire karakter van het onderzoek werkt Lotte Zaaijer hierbij samen met professionals uit haar netwerk.
C:UsersLotteDesktopKerk Beverwijk Model (1)

Projecten:

  • Haalbaarheidsonderzoek voor voormalig landhuis/ boerderij Snellenburg te Benschop (1700, 1886), in opdracht van Hylkema Consultants.
  • Haalbaarheidsonderzoek voor Kasteel Hackfort in Vorden, in opdracht van Hylkema Consultants.
  • Haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming scholtenboerderij Hijink te Winterswijk (18de en 19de eeuws), in opdracht van Geldersch Landschap en Kasteelen (i.s.m. Architecten van Mourik en Praedium).

Verduurzaming van monumenten (DuMo-scan)

Wilt u uw monument energiezuiniger maken en het comfort verbeteren? Met eenvoudige maatregelen kan al veel bereikt worden, maar bij grotere ingrepen is het raadzaam om een DuMo-scan te laten uitvoeren. Bij een DuMo – scan werken een energie-adviseur en een bouwhistoricus samen. Door haar technische achtergrond begrijpt Lotte Zaaijer de taal van de energie-adviseur; als bouwhistoricus kan zij aanknopingspunten aanreiken voor energiebesparende maatregelen en beoordelen of voorgestelde ingrepen niet ten koste gaan van historische waarden.

C:UsersLotteDesktopKerk Beverwijk Model (1)

Projecten:

  • DuMo scans voor een kerk, buitenplaats en boerderij bij Steunpunt Erfgoed Drenthe te Assen (mei 2015- mei 2016).
  • Advies omtrent maatregelen voor de vensters van een naoorlogse school in Groningen, bij Hylkema Consultants (dec. 2015 – april 2016)