Levensduurzaamheid

Levensduurzaamheid

Lotte Zaaijer werkte tussen 2009 en 2014 bij Architecten van Mourik. Zij heeft daar de ontwerpmethodiek Levensduurzaamheid ontwikkeld, een basis voor circulaire architectuur.

Levensduurzaamheid is een ontwerpmethodiek die leidt tot een optimale afstemming tussen het materiaalgebruik en de te verwachten levens- en gebruiksduur. De methodiek maakt onderscheid tussen vier scenario’s voor de toekomst van een gebouw, op de assen permanent, tijdelijk, specifiek en generiek). Op basis van de scenario’s kunnen strategieën per bouwelement bepaald worden (constructie, ontsluiting, huid, installaties, binnenwanden).

De ontwerpmethodiek is vertaald naar duurzaamheidsconcepten voor projecten. Ook is de methodiek ingebed in het ontwerpproces van het bureau. Het bureau is vervolgens ISO 14001 gecertificeerd (milieumanagementsysteem). Na vijf jaren van toepassing van de ontwerpmethodiek blikte Lotte terug in deze blog.

Lotte Zaaijer is een ontwikkelingsgerichte erfgoedonderzoeker. Wilt u een onderzoek laten uitvoeren of hebt u behoefte aan erfgoedkennis binnen een project neem dan contact met haar op.
Back To Top