Onderzoek

Lotte Zaaijer voert ruimtelijk historisch onderzoek uit op verschillende schaalniveaus:

  • Bouwhistorisch onderzoek
  • Kleurhistorisch onderzoek
  • Gebiedsanalyses

Bouwhistorisch onderzoek

In een gebouw vertellen bouwsporen veel over de geschiedenis. Tijdens een bouwhistorisch onderzoek worden de bouwsporen op gevels, constructiedelen en interieurelementen onderzocht en in kaart gebracht. Samen met archief- literatuur- en kaartonderzoek leidt dit tot de bouwgeschiedenis en waardering van bouwelementen. Bouwhistorisch onderzoek is een bruikbare basis waarmee keuzes tijdens de planvorming goed beargumenteerd kunnen worden, in geval van een restauratie of transformatie. Het is raadzaam om een bouwhistorisch onderzoek in een vroeg stadium te laten uitvoeren, een gemeente kan het zelfs verplicht stellen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument. Lotte Zaaijer is opgeleid tot bouwhistoricus en voert bouwhistorisch onderzoek uit op basis van de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009. In de richtlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus van bouwhistorisch onderzoek: inventarisatie (globaal), verkenning en ontleding (uitvoerig). Lotte Zaaijer voert bouwhistorisch onderzoek op alle niveaus uit. De verkenning komt het meeste voor.

Kleurhistorisch onderzoek

Met kleurhistorisch onderzoek worden de verflagen op bouwelementen blootgelegd, waardoor inzichtelijk wordt welke afwerklagen er in de loop der tijd zijn toegepast. Bij restauratie of onderhoud kan het schilderwerk hierop worden aangepast. Kleurhistorisch onderzoek is ook een bruikbare informatiebron voor het bouwhistorisch onderzoek. Lotte Zaaijer voert kleurhistorische verkenningen uit op basis van de Uitvoeringsrichtlijn voor kleurhistorisch onderzoek (URL 2004). Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen vier niveaus van kleurhistorisch onderzoek: inventarisatie (globaal), verkenning, specialistisch en integraal afwerkingsonderzoek (uitvoerig). Lotte Zaaijer voert inventarisaties en verkenningen uit.

Gebiedsanalyses

Gebouwen maken onderdeel uit van een ontwikkeling – of een verhaal – van een gebied. Bij een gebiedsanalyse wordt de bebouwing in relatie tot de ruimtelijke omgeving onderzocht en gewaardeerd. Dit type onderzoek biedt kaders voor ruimtelijke ontwikkelingen en wordt gebruikt voor de uitbreiding van monumentenlijsten.

Geef een reactie

Back To Top