kleurhistorisch onderzoek

Kleurhistorisch onderzoek (BAAC)

Lotte Zaaijer werkte tussen december 2016 en maart 2018 als bouwhistoricus bij BAAC. Zij heeft daar o.a. kleurhistorische verkenningen uitgevoerd. Werkwijze Lotte heeft kleurhistorische verkenningen uitgevoerd voor de gevels van een kasteel, klooster, boerderij en woonhuis. Doel van de onderzoeken was om te achterhalen of er op de kozijnen historische verflagen aanwezig waren en een […]

bouwhistorisch onderzoek

St. Agathaklooster Lisse (1902)

Lotte Zaaijer voerde een bouwhistorische verkenning met waardestelling uit voor het St. Agathaklooster in Lisse (rijksmonument), in opdracht van Hermon Erfgoed BV. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming. Bouwhistorie Het Gesticht St. Agatha is in 1902 gebouwd als klooster voor een groep Franciscanessen van het klooster St. Lucia uit Bennebroek. Zij gaven […]

bouwhistorisch onderzoek

Zijlstraat 94 Haarlem (16de eeuw en later)

Deze bouwhistorische verkenning is gedaan in het kader van verbouwplannen ten behoeve van het verhuurklaar maken van het winkelhuis aan de Zijlstraat 94 te Haarlem (gemeentelijk monument). Doel van het onderzoek was om de monumentwaarden van het gebouw en bouwelementen te bepalen. De opdracht is uitgevoerd door Lotte Zaaijer en Marieke van den Dungen. Bouwhistorie […]

bouwhistorisch onderzoek

Oude pastorie Son en Breugel (1801)

Voor een voormalige pastorie in Son en Breugel (gemeentelijk monument) voerde Lotte Zaaijer een bouwhistorische verkenning met documentatie uit. Zij deed dit in opdracht van een particulier die het pand ingrijpend wilde verbouwen. Het doel van het onderzoek is om de huidige staat van het gebouw goed vast te leggen, zodat historische onderdelen, die verplaatst […]

bouwhistorisch onderzoek transformatiekader

Villa Kanjel Maastricht (1860, 1880)

Lotte Zaaijer voerde een bouwhistorische verkenning met waardestelling en transformatiekader uit voor Villa Kanjel in Maastricht (rijksmonument), in opdracht van Hermon Erfgoed BV. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming. Bouwhistorie Villa Kanjel is in 1860 in opdracht van de bekende aardewerkfabrikant Petrus Regout gebouwd als grand hotel (Petite Suisse), in 1880 is […]

bouwhistorisch onderzoek haalbaarheidsonderzoek storytelling transformatiekader

Boerderij Snellenburg Benschop (1700, 1886)

Boerderij Snellenburg in Benschop (rijksmonument) heeft een bijzonder verleden waarmee het zich onderscheidt ten opzichte van andere boerderijen. Lotte Zaaijer deed een uitgebreid onderzoek naar de bouwhistorie van het pand en in opdracht van Hylkema Consultants werkt zij samen met architect Marieke van den Dungen aan een haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming. Bouwhistorisch onderzoek In het kader van de […]

cultuurhistorisch onderzoek

Wederopbouwboerderijen Hoogland-West (1940-1941)

Voor gemeente Amersfoort voerde Lotte Zaaijer een cultuurhistorisch onderzoek uit naar de wederopbouwboerderijen in Hoogland-West. Veel boerderijen verliezen hun oorspronkelijke functie met transformatie of sloop als gevolg. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de belangrijkste karakteristieken en de meest waardevolle wederopbouwboerderijen. Deze komen mogelijk in aanmerking voor de gemeentelijke monumentenlijst. Grebbelinie De geschiedenis van […]

duurzaamheid journalistiek

Artikelen over actualiteiten

Lotte Zaaijer schrijft artikelen over actualiteiten op het gebied van gebouwd erfgoed, herbestemming en duurzame monumentenzorg (DuMo) voor de tijdschriften/ websites: NRP Platform, De Architect, Duurzaam Gebouwd, ArchiNed (2008-heden). Voor NRP Platform voor Transformatie en Renovatie schreef Lotte Zaaijer een blogreeks over duurzame monumentenzorg (DuMo). Duurzame instandhouding van monumenten vraagt om maatwerk. Vaak wringt de […]

cultuurhistorisch onderzoek

Landgoed Verwolde Laren (Gld)

Lotte Zaaijer maakte een cultuurhistorische verkenning van de ontwikkelingsgeschiedenis van Landgoed Verwolde in Laren (Gld). De cultuurhistorische waarden van landgoed Verwolde zijn op verschillende schaalniveaus beschreven: het huis met de tuin, de historische buitenplaats en tot slot de voormalige heerlijkheid Verwolde. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de opleiding Erfgoed & Ruimte. Cultuurhistorische waarden Ieder […]

duurzaamheid

Levensduurzaamheid

Lotte Zaaijer werkte tussen 2009 en 2014 bij Architecten van Mourik. Zij heeft daar de ontwerpmethodiek Levensduurzaamheid ontwikkeld, een basis voor circulaire architectuur. Levensduurzaamheid is een ontwerpmethodiek die leidt tot een optimale afstemming tussen het materiaalgebruik en de te verwachten levens- en gebruiksduur. De methodiek maakt onderscheid tussen vier scenario’s voor de toekomst van een […]

cultuurhistorisch onderzoek

Transformatie van woonwijken met behoud van de stedenbouwkundige identiteit

Lotte Zaaijer werkte in 2007-2008 bij het Ruimtelijk Planbureau (thans Planbureau voor de Leefomgeving). Zij is medeauteur van het rapport ‘Transformatie van woonwijken met behoud van de stedenbouwkundige identiteit’. Op welke wijze kan transformatie van de fysieke structuur van woonwijken samengaan met een behoud, of zelfs versterking van de bestaande ruimtelijke identiteit? In dit onderzoek […]

Back To Top