Lotte Zaaijer is een ontwikkelingsgerichte erfgoedonderzoeker.
Sinds 2014 werkt zij als zelfstandige op het gebied van bouwhistorisch onderzoek en erfgoedadvisering in de architectuur- en erfgoedsector. Zij graaft in het verleden met oog voor het actuele ruimtelijke vraagstuk.

Lotte is in 2006 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (Bouwkunde, architectuur). Daarna heeft zij gewerkt als assistent curator en rondleider bij het Nederlands Architectuurinstituut (thans Het Nieuwe Instituut), als ontwerpend onderzoeker bij het Ruimtelijk Planbureau (thans Planbureau voor de Leefomgeving) en als onderzoeker/ communicatie medewerker bij Architecten van Mourik. Tussen 2012 en 2015 volgde zij twee post-hbo opleidingen aan de Hogeschool Utrecht: Erfgoed & Ruimte en vervolgens Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg. Van december 2016 tot en met maart 2018 werkte zij als bouwhistoricus voor BAAC (onderzoeksbureau voor Bouwhistorie, Architectuurhistorie, Archeologie en Cultuurhistorie).

LinkedIn