In opdracht van het Gelders Genootschap en in samenwerking met Huis en Erfgoed Collectief heeft Lotte Zaaijer in het voorjaar en najaar van 2019 energiescans uitgevoerd voor monumenten in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk.

Energiescan

Met een energiescan wordt onderzocht welke energiebesparende en comfortverhogende maatregelen mogelijk zijn binnen een monument, met behoud van de monumentale waarden. Wat de maatregelen kosten en wat ze opbrengen, afgestemd op de gebruiker, zijn comfortwensen en budget. Daarnaast wordt het huidige energielabel berekend en welk label haalbaar is na verbetering van het monument.

Bij een energiescan werken een bouwhistoricus en energieadviseur samen. De monumentale waarden worden als basis genomen voor de mogelijke ingrepen. De bouwhistoricus beoordeelt de monumentale waarden van de schil en van diverse constructieonderdelen. De energieadviseur bepaalt de isolatiewaarden van de buitenschil en beoordeelt de installaties. Met deze gegevens worden drie pakketten voor energiebesparende maatregelen bepaald (oranje, geel, groen). De energiescans zijn uitgevoerd voor een boerderij, kerkgebouw, herenhuis en twee woonhuizen. In de adviezen zijn isolatiemogelijkheden benoemd (voor vensters, muren, daken), mogelijkheden om de installaties te verbeteren en zoekzones voor zonnepanelen. Daarnaast worden tips en producten meegegeven die geschikt zijn voor monumenten.Opdrachtgever: Gelders Genootschap (www.geldersgenootschap.nl)
In samenwerking met: Huis en Erfgoed Collectief (www.huisenerfgoed.nl)
Product: Energiescans
Periode: april – mei 2019