Het Museumkwartier ligt in het historische centrum van Vlaardingen, aan de Oude Haven. In dit gebied staat de haringvisserij sinds de zeventiende en achttiende centraal. Eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw kende de haringvisserij een grote bloei, in deze periode worden verschillende bedrijfs- en fabrieksgebouwen gebouwd en uitgebreid. De afgelopen decennia kwamen veel van deze bedrijfsgebouwen, waaronder veel pakhuizen, leeg te staan.

In het kader van herontwikkelingsplannen voor het gebied en herbestemming van leegstaande pakhuizen hebben Lotte Zaaijer en Marieke van den Dungen in opdracht van BOEi een transformatiekader opgesteld. Het transformatiekader geeft inzicht in de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied en de gebouwen. De daaruit voortkomende kernwaarden en scenario’s dienen als richtinggevende denkkaders voor het stedebouwkundig en architectonische ontwerp.

Opdrachtgever: BOEi
Product: transformatiekader op gebieds- en gebouwniveau
Status gebouwen: gemeentelijke en rijksmonumenten
Periode: juni – september 2018

Onderstaand filmpje, gemaakt door Kikx Development, geeft een impressie van het gebied.