Fort Honswijk ligt langs de Lek en maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In opdracht van COUP Group en in het kader van restaura­tie- transformatie- en verduurzamingsplannen is in samenwerking met Johan van der Gun deze bouwhistorische verkenning uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om een beter inzicht te krijgen van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gebouwen en van de waarden van de aanwezige bouwelementen. Op basis daarvan kunnen verantwoorde afwegingen worden gemaakt tijdens de planvorming.

Straat tussen de contrescarp (links) en de toren (rechts). Oorspronkelijk, voor de bouw van de contrescarp, was ter plaatse van deze straat een gracht rond de toren. De straat werd door soldaten de Kalverstraat genoemd.

 

In een aantal gebouwen bevinden zich muurtekeningen. Een aantal zijn door soldaten gemaakt tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog en een aantal door gevangenen in de periode na de Tweede Wereldoorlog.

 

Opdrachtgever: COUP Urban Producers (www.coup-group.com)
Product: Bouwhistorische verkenning
Status gebouw: Rijksmonument
Periode: juli- september 2019