De refectiekamer maakt onderdeel uit van de Fun­datie Maria van Pallaes in het centrum van Utrecht. De bouwhistorische verkenning is uitgevoerd in opdracht van het Utrechts Monumentenfonds en in het kader van aankomende restauratie- en herbestemmingsplannen. Tijdens het onderzoek zijn alle bouwelementen geanalyseerd, zoveel nauwkeurig mogelijk gedateerd en gewaardeerd.

De Fundatie bestaat uit een rij van twaalf zogenaamde vrijwoningen en een refectiekamer. Uit het ingesneden jaartal in het deurkalf boven elke voordeur van de woningen en uit het jaartal boven de deur van de refectiekamer werd de fundatie gesticht in 1651. De Fundatie is vernoemd naar de stichteres, de patriciër Maria van Pallaes (1587–1664). De refectiekamer op de begane grond was ooit bedoeld als vergaderruim­te en eetzaal voor de bestuurders van de fundatie. Hier werden ook de preuves (giften) aan de armen uitgereikt. Kort na de realisatie in 1651 wordt de refectiekamer al herbestemd tot woonhuis. In 1864 wordt de woning uitgebreid met een voor die tijd moderne tuinkamer. In 1978 kocht de gemeente de woningen aan de Agnietenstraat van de fundatie aan en gaf ze in 1979 in erfpacht uit aan de Stichting Het Utrechts Monumentenfonds. Het UMF liet het inmiddels vervallen complex, waaronder de refectiekamer, in 1984 restaureren.

Oorspronkelijke schouw in de refectiekamer.

Oorspronkelijke houten wand in de entreehal, met daarachter de trap naar de verdieping en de kelder.

Opdrachtgever: Utrechts Monumentenfonds (www.utrechtsmonumentenfonds.nl)
Product: Bouwhistorische verkenning
Status gebouw: Rijksmonument
Periode: juli 2019