Onderdeel van landgoed Kreil is een boerderijcomplex met een hoofdboerderij, een schoppe, een lijftochtwoning en een kuiper. Het complex heeft geen monumentenstatus, maar zeker wel cultuurhistorische waarde. Voor dit boerderijcomplex is het concept UITwerken bedacht. Dit concept wordt door middel van dit haalbaarheidsonderzoek verder uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. Hiervoor worden door Lotte Zaaijer en Marieke van den Dungen (1001 Ontwerpen) diverse onderzoeken uitgevoerd; zoals een bouw- en cultuurhistorische verkenning en een bouwtechnische inspectie. Daarnaast worden de gebouwen ingemeten en uitgetekend, zodat deze als onderlegger gebruikt kunnen worden voor het schetsontwerp. Het schetsontwerp wordt doorgerekend in een kostenraming.

Opdrachtgever: particulier eigenaar
Product: haalbaarheidsonderzoek
Status gebouw: geen monument
Periode: zomer 2019