De Maria Boodschapkerk is in 1939- 1940 gebouwd als tweede parochiekerk van Goirle. Tot 2010 heeft de kerk een religieuze functie gehad. In opdracht van HERMON Erfgoed – de huidige eigenaar – en in het kader van herbestemmingsplannen heeft Lotte Zaaijer een bouwhistorische verkenning uitgevoerd.

Bouwgeschiedenis

De kerk is ontworpen door de architect C.H. De Bever. De Maria Boodschapkerk is in traditionalistische stijl gebouwd met invloeden van de neogotiek. Kenmerkende elementen voor de traditionalistische stijl zijn de monumentale vormgeving, de toepassing van metselwerk, de tuitgevels met schouderstukken, de ezelsruggen en de relatief brede vensters. Kenmerkend voor de neogotiek zijn de hoge spitsboogvensters en de gemetselde gewelven in het interieur.

De Maria Boodschapkerk is tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeleverd, het was in Goirle het laatste grote nieuwbouwproject voor de bouwstop. De kerk zou in twee fases uitgevoerd worden. De tweede fase is echter nooit gerealiseerd, de kerk heeft daarom nog steeds geen toren. In de tweede fase zou het middenschip in westelijke richting uitgebreid worden met twee traveeën, een toren, portaal, doopkapel en zangkoor. De westgevel met portaal was bedoeld als tijdelijke entreepartij, dit is afleesbaar in de detaillering.De kerk is opgezet als volkskerk. De volkskerk was een reactie op de neogotische kerkenbouw, hierbij staat een maximale betrokkenheid van de gelovigen bij de eredienst voorop. Het middenschip bestaat uit een brede middenbeuk en smalle zijbeuken. In de brede middenbeuk staan twee rijen met kerkbanken en de zijbeuken fungeren als gang. Vanaf iedere zitplaats is het altaar goed zichtbaar. Het altaar wordt extra geaccentueerd door daglicht. De biechtruimten zijn tegen de zijgevels, langs de gangen aangebracht.

Opdrachtgever: HERMON Erfgoed (www.hermonerfgoed.nl)
Product: Bouwhistorische verkenning
Status gebouw: Rijksmonument
Periode: maart 2019