Deze stolpboerderij ligt midden in de Schaalsmeer Polder in Oostknollendam. In het kader van een naderende verkoop hebben Lotte Zaaijer en Marieke van den Dungen in opdracht van Natuurmonumenten een cultuurhistorisch en bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd en tekeningen gemaakt van de bestaande situatie.

Bouwgeschiedenis

Het boerderijcomplex Schaalsmeerdijk 3 is gesitueerd op een langgerekt perceel aan de noordzijde van de Schaalsmeerdijk. Het perceel ligt hoger dan de Schaalsmeer Polder, omdat het ouder is dan de polder. De boerderij is rond 1875-1879 gebouwd, de boerderijlocatie is echter ouder. De boerderij is met een vierkante grondvorm en een piramidevormig dak een zuiver voorbeeld van een stolpboerderij. De constructie en ruimtelijke indeling zijn vrijwel geheel authentiek: in het midden is de tas (opslag hooi) en daaromheen zijn de overige functies van het bedrijfs- en woongedeelte gesitueerd. De tas wordt gevormd door een constructieve kern van vier hoge gebintstijlen. Het woongedeelte is in 1956 gemoderniseerd.

De gemetselde gevels van het woongedeelte zijn in de tweede helft van de twintigste eeuw vervangen door spouwmuren, de houten gevels van het bedrijfsgedeelte zijn in die periode versteend.

Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Product: Cultuurhistorisch en bouwtechnisch onderzoek
Periode: juli-augustus 2018