De voorgevel van het pand Geldersekade 39 valt op door de onvolledige top. Aan de achterzijde bevindt zich een fraaie klokgevel. Stadsherstel Amsterdam heeft het pand aangewezen als jubileumpand, ter ere van hun 65 jarig bestaan, wil het restaureren en de top herstellen. In dat kader heeft Lotte Zaaijer in samenwerking met Jeroen van der Kuur een bouwhistorische verkenning en een verdiepend onderzoek uitgevoerd.

Het pand is in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd, als koopmanshuis. Het pand bestaat uit een voorhuis, kleine binnenplaats en achterhuis. Het achterhuis is door middel van een verbindingslid aan de linker zijde gekoppeld met het voorhuis. In het voorhuis en achterhuis is de zeventiende eeuw structuur behouden, maar de voor- en achtergevel van het voorhuis zijn eind negentiende eeuw volledig vernieuwd (waarbij hergebruikte kozijnen en ramen zijn toegepast). Ook het winkelinterieur dateert uit die periode.

Gevel en doorsnedes van de huidige situatie. De tekeningen zijn gemaakt door de architect Frank V. Smit.

In de negentiende eeuw werd het pand een winkelhuis. De voorgevel is in 1892 voorzien van een nieuwe winkelpui en geveltop die vermoedelijk beiden zijn ontworpen door de aannemer/ timmerman J.J.P. Thüring. In de achtergevel is de klokgevel opmerkelijk. Deze is vermoedelijk afkomstig van de voorgevel en in 1892 overgeplaatst naar de achtergevel: het past en zou logisch zijn, maar er blijven ook vragen.

 

Stadsherstel Amsterdam neemt u in onderstaande berichten mee in de zoektocht naar de geveltop.

 

Opdrachtgever: Stadsherstel Amsterdam
Product: Bouwhistorische verkenning met waardestelling, aanvullend verdiepend onderzoek
Status gebouw: Rijksmonument
Periode: maart – oktober 2021