Het gebouw De Boerderij is in 1964 gerealiseerd als een van de eerste gebouwen op de campus van de Technische Hogeschool Twente (THT). Het is ontworpen door de architect Piet Blom en was zijn eerste grote opdracht. In het kader van herbestemmingsplannen is door Lotte Zaaijer een cultuurhistorische verkenning met waardestelling uitgevoerd.

De boerderij is een herbouwde boerderij en een vroeg voorbeeld van het structuralisme, een bouwstijl die gekenmerkt wordt door structuren (configuraties) van geschakelde eenheden waarbij ieder schaalniveau een eigen identiteit heeft. Het bestaande boerderijcomplex vormde het uitgangspunt voor het ontwerp. In het gebouw bestaan de eenheden uit langwerpige bouwdelen met zadeldaken, het geheel vormt een bouwmas­sa waarbij de contouren overeenkwamen met de afgebroken boerderij. In het interieur was een aaneenschakeling van afgebakende betekenisvolle plekken, een rijke ruimtelijke beleving (door de vides en daglichttoetreding) en een relatie tussen binnen en buiten. De latere verbouwingen in het interieur hebben hier afbreuk aan gedaan.

Het onderzoek heeft aanknopingspunten geboden voor het herbestemmingsplan. Bij ontwerpkeuzes kan teruggegrepen worden op de ontwerpprincipes van Piet Blom.

 

Voormalig boerderijcomplex binnen het coulissenlandschap (bron: beeldbank Universiteit Twente)

Verdieping van de boerderij (huidige situatie)

Voormalige mensa, verdieping (bron: beeldbank Universiteit Twente)