De Gedempte Haven was ooit het kloppend hart van Waalwijk, maar ligt nu verscholen in de binnenstad. In het kader van herontwikkelingsplannen voor het gebied is een cultuurhistorische verkenning met transformatiekader gemaakt, in samenwerking met restauratiearchitect Marieke van den Dungen en in opdracht van gemeente Waalwijk.

De haven is ontstaan als turfvaart en is later ontwikkeld tot haven. Het havenhoofd vormde een kloppende hart van de haven en binnen Waalwijk. Hier vond de bedrijvigheid plaats. Aan de haven, buitendijks gebied, stonden in de negentiende eeuw slechts enkele kleinschalige pakhuizen, rond de eeuwwisseling nam het aantal en de omvang toe.

Vanaf 1950 wordt het gebied tussen de Zomerdijkweg en haven ontwikkeld tot industrieterrein. De industriehal op de hoek is het begin van deze ontwikkeling. Na de aanleg van de snelweg in 1959, die het havenhoofd isoleerde van de haven, werd het havenhoofd gedempt. Het noordelijk gedeelte van de haven ontwikkelt zich verder als haven en industrieterrein. Het zuidelijke gedeelte, de Gedempte Haven, wordt onderdeel van de binnenstad.

Opdrachtgever: gemeente Waalwijk
Product: Cultuurhistorische verkenning met transformatiekader
Status gebouw: Gemeentelijk monument
Periode: oktober 2020