De meeste schoolgebouwen in Nieuwegein dateren uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Vernieuwing van de scholen is dan ook hard nodig. In een integraal team met bbn adviseurs, ABT en Spring architecten breng ik samen met architectuurhistoricus Leon Sebregts de erfgoedwaarde van alle jaren zeventig scholen in Nieuwegein in kaart. We doen onderzoek naar de bouw-, architectuur-, en cultuurhistorische waarden en de betekenis van de school voor de buurt. Voor elk gebouw wordt vervolgens een integraal plan voor vernieuwbouw uitgewerkt en vergeleken met nieuwbouw.

Typische interieurs in de jaren zeventig scholen in Nieuwegein

School van het diafragma-type in de wijk Batau-Zuid (1975). Bron: gemeente Nieuwegein

Scholen in de wijken Batau-Noord (1976), Wijkersloot (1970) en Doorslag-Noord (1977)

Vernieuwbouwplan voor een schoolgebouw in Batau-Noord (bron: Spring Architecten)