Lotte Zaaijer werkte in 2007-2008 bij het Ruimtelijk Planbureau (thans Planbureau voor de Leefomgeving). Zij is medeauteur van het rapport ‘Transformatie van woonwijken met behoud van de stedenbouwkundige identiteit’.

Op welke wijze kan transformatie van de fysieke structuur van woonwijken samengaan met een behoud, of zelfs versterking van de bestaande ruimtelijke identiteit?

In dit onderzoek is een benadering ontwikkeld, die beleidsmakers laat zien wat de aanpasbaarheid van verschillende wijktypen is, de identiteit op verschillende schaalniveaus is en wat de mogelijkheden zijn voor transformatie.