Sinds augustus 2018 is Lotte Zaaijer lid van de monumentencommissie in Oisterwijk. De gemeente Oisterwijk telt 57 rijksmonumenten, 208 gemeentelijke monumenten en 4 beschermde dorpsgezichten. De gemeentelijke monumentencommissie geeft in geval van ontwikkelingen bij dit beschermd erfgoed advies aan de gemeente. De commissie adviseert bijvoorbeeld bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook bij de aanwijzing van een gemeentelijk monument of beschermd dorpsgezicht is het advies van de monumentencommissie belangrijk. Oisterwijk heeft een aantrekkelijk historisch centrum, ook de overige kernen en het buitengebied hebben veel kwaliteiten. Lotte draagt met veel plezier eraan bij om de ruimtelijke kwaliteit hoog te houden.