Het raadhuis-ensemble in Waalwijk wordt beschouwd als het levenswerk van de architect Alexander Jacobus Kropholler, vanwege zijn langdurige en intensieve betrokkenheid. Hij ontwierp het raadhuis-ensemble in verschillende fasen tussen 1929 en 1962. Samen met architectuurhistoricus Leon Sebregts werkte ik in opdracht van de gemeente Waalwijk aan een bouwhistorische verkenning van het raadhuis in Waalwijk. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen onderzochten we de bouwgeschiedenis, beschreven we het exterieur en interieur en stelden we een interne waardestelling op. De beschrijving van het interieur had het karakter van een ruimteboek.

Bouw van het raadhuis in 1932. Bron: Beeldbank SALHA

Raadhuisplein, vlak na de oplevering. Bron: Beeldbank SALHA

Interieur centraal trappenhuis en raadzaal. Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed