Het raadhuis-ensemble in Waalwijk wordt beschouwd als het levenswerk van de architect Alexander Jacobus Kropholler, vanwege zijn langdurige en intensieve betrokkenheid. Hij ontwierp het raadhuis-ensemble in verschillende fasen tussen 1929 en 1962. Samen met architectuurhistoricus Leon Sebregts werkte ik in opdracht van de gemeente Waalwijk aan een bouwhistorische verkenning van het raadhuis in Waalwijk. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen onderzochten we de bouwgeschiedenis, beschreven we het exterieur en interieur en stelden we een interne waardestelling op. De beschrijving van het interieur had het karakter van een ruimteboek.

Naar aanleiding van dit onderzoek schreven Leon Sebregts en ik voor het tijdschrift De Architect een recensie over het door Civic Architects ontworpen Schoenenkwartier. Het Schoenenkwartier is gesitueerd in de westvleugel van het raadhuis-ensemble en in de daarachter gelegen uitbreiding uit de jaren tachtig. Hoe is Civic omgegaan met de dwingende erfenis van Kropholler en een bedompt jaren tachtig kantoor?

Bouw van het raadhuis in 1932. Bron: Beeldbank SALHA

Raadhuisplein, vlak na de oplevering. Bron: Beeldbank SALHA

Interieur centraal trappenhuis en raadzaal. Bron: Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Opdrachtgever: gemeente Waalwijk
Product: Bouwhistorische verkenning met waardestelling en ruimteboek
Status gebouw: Rijksmonument
Periode: december 2021 – januari 2022